Flex lease

Flex lease: het gaat om de door ú gewenste flexibiliteit

Bij deze vorm kiest u zelf een van onze voorraadauto’s uit. Vervolgens bepaalt u met uw Leaserijden.nl adviseur de wijze waarop het contract wordt ingevuld. De door u gewenste flexibiliteit is dan de basis. Wij denken vervolgens met u mee om deze Flexlease afspraken helder vast te leggen en operationeel invulling te geven.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Flexibele looptijd

Aanvankelijk bijvoorbeeld 3 maanden tot 48 maanden, met mogelijkheid tot verlenging tegen vooraf bepaalde condities. Zeer flexibel en geen onaangename verrassingen.

Inbreng eigen geld

Over de financiering betaalt u rente. Beschikt u over liquide middelen (voorafgaand), dan kunt u door een aanbetaling uw maandbedrag verminderen (minder rente en afschrijving).

Tussentijds omwisselen

U maakt op enig moment een keuze voor één type auto. Als er zich gedurende de looptijd van het leasecontract veranderingen voordoen, waardoor u eigenlijk een andere auto nodig heeft (bijvoorbeeld wijzigingen binnen het gezin), puzzelen we met u mee om de auto tussentijds te wisselen voor een beter passend alternatief.